Unika lösningar till unika kunder.

Vi är ett väletablerat och komplett byggföretag som utför alla vanligt förekommande byggarbeten vid byggentreprenader och ombyggnader. Inget jobb är för litet eller stort för oss.

Bygg & Snickeri

Vi utför det mesta från byggservice till entreprenader främst för företag och organisationer men givetvis i privat miljö också.

  • Nybyggnader
  • Om- och tillbyggnader
  • Tak- och fasadrenoveringar
  • Renoveringar och underhållsarbeten

Vi kan också hjälpa till att ta fram bygghandlingar, söka bygglov mm. Tillsammans med våra samarbetspartners löser vi det mesta!

Kompetens

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P BAS-U
Kontrollansvarig PBL
Heta Brandfarliga Arbeten
Asbest Certifikerade
Byggnadsställning upp till 9m

Vi har behörighet för våtrum och är ett medlemsföretag i PER.

Vi har egna plattsättare och kan hjälpa till med planering och utförande. Från rivning till färdigt badrum.