Unika lösningar till unika kunder.

Vi är ett väletablerat och komplett byggföretag som utför alla vanligt förekommande byggarbeten vid byggentreprenader och ombyggnader. Inget jobb är för litet eller stort för oss.

ROT-avdrag

Nya regler för rot- och rutarbete den 1 januari 2016

Riksdagen har beslutat om nya regler för rot- och rutavdraget som träder i kraft den 1 januari 2016. Följande förändringar har beslutats:

  • Rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden. Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden.
  • Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år. För att ha möjlighet att utnyttja 50 000 kr ska du ha fyllt 65 år vid årets ingång. Rotavdrag medges fortfarande med 50 000 kr. Avdragen räknas samman så totalt för ett år per person får du utnyttja maximalt 50 000 kronor. Se tabell här.
  • Rutavdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning. 
  • Rutavdrag för matlagning slopas. 

Avdrag på arbetskostnad för rotarbeten sänks

Du kan dra av max 30 procent av arbetskostnaden i rotavdrag. Den sammanlagda skattereduktionen för rot- och rutarbete får inte överstiga 50 000 kr oavsett köparens ålder. Om du till exempel har fakturerat 50 000 kr inklusive moms kan du göra rotavdrag med 15 000 kr på fakturan och kunden måste betala 35 000 kr för att Skatteverket ska kunna betala ut 15 000 kr.

Detta gäller för de rotarbeten som din köpare betalar den 1 januari 2016 eller senare.

Mer om betalning vid årsskifte

Sänkt tak för rutavdrag 

Köpare som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, det vill säga före ingången av det år de betalar för tjänsterna, kan dra av max 25 000 kronor i rutavdrag per år. Den som däremot har fyllt 65 år kan dra av upp till 50 000 kronor i rutarbete per år. Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden. Observera att rot- och rutavdraget tillsammans är på max 50 000 kronor per år och person oavsett ålder. 

Enklare städ- eller rengöringsarbeten 

Enligt de nya reglerna kan du endast göra rutavdrag för enklare städ- eller rengöringsarbete samt för flyttstädning. Med enklare städtjänster menas städning och rengöring av vardaglig karaktär som varken kräver specialistutbildning eller mer avancerad utrustning.

Grovstädning med golvboningsmaskin och rengöring av inomhus- eller utomhuspool räknas inte som enklare städarbete och ger därmed inte längre rätt till rutavdrag.  

Matlagning slopas 

Matlagning som betalas efter den 1 januari 2016 ger inte rätt till rutavdrag. Detta gäller även catering.  En barnvakt kan dock laga mat till barnen i samband med barnpassning om det kan anses utgöra en normalt förekommande arbetsuppgift för en barnvakt och som normalt utförs av hushållet själva.

Enklare matlagning i ringa omfattning som sker i samband med personlig omsorg och som är kopplad till omsorgen kan också ge rutavdrag efter 1 januari 2016.