Unika lösningar till unika kunder.

Vi är ett väletablerat och komplett byggföretag som utför alla vanligt förekommande byggarbeten vid byggentreprenader och ombyggnader. Inget jobb är för litet eller stort för oss.

Vanliga frågor

Tidsåtgång

Tidsåtgången varierar från projekt till projekt. Inför varje renovering får du som kund en fast tidsplan som vi alltid skriver in i avtalet.

Arbetstider

Vi vill ha tillgång till arbetsplatsen mellan kl.08:00 och 17:00 om inget annat avtalas.

Behörighet

Vi har alla behörigheter som krävs för att kunna utföra ett fackmässigt arbete.

Analys

Vi analyserar ditt behov och utifrån det presenterar vi den bästa lösningen för dig. Vi kan hjälpa dig med inköp av inredning så väl som designhjälp. Dessutom får du som kund alltid en kostnadsfri offert.

Betalning

Vi presenterar alltid en betalningsplan för dig som kund. Betalningsplanen är utformad så att du som kund inte betalar något i förväg. Det vill säga att du betalar endast efter utfört arbete. Betalningsplanen framgår alltid i avtalet.

ROT-avdrag

Du som kund har rätt att dra av 30 procent av arbetskostnaden. Den sammanlagda skattereduktionen för ROT-arbete får inte överstiga 50 000 kr/person oavsett köparens ålder. Hör gärna med skatteverket om du har rätt till ROT-avdrag.

Offert

Efter vårt platsbesök får du alltid en skriftlig offert per mail. Offerten ligger som grund för det kommande avtalet.

Fast pris

Vi lämnar alltid ett fast pris på det önskade arbetet, där vi inkluderar byggmaterial, transporter och arbetstimmar.

Besiktning

Efter varje avslutat projekt anlitar vi en oberoende och auktoriserad besiktningsman som kvalitetssäkrar slutresultatet.