Unika lösningar till unika kunder.

Vi är ett väletablerat och komplett byggföretag som utför alla vanligt förekommande byggarbeten vid byggentreprenader och ombyggnader. Inget jobb är för litet eller stort för oss.

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Agero Entreprenad AB är ett företag som känne tecknas av god kvalitet och pålitlighet. Vi ska leverera byggnadsentreprenader med rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris.

Vårt goda rykte ska bevaras och förstärkas genom att vi:

  • Uppfyller kundens krav i kontraktshandlingarna
  • Har god och nära kontakt med kunden och brukaren
  • Har korta beslutsvägar
  • Har engagerad och kunnig personal
  • Har ett gott samarbete med underentreprenörer och leverantörer

Miljöpolicy

Inomden verksamhet som vi bedriver har vi ett gemensamt ansvar för vår miljö. Viska vidta åtgärder för att minimera påfrestningarna på miljön.

Detta uppnås på följande sätt:

  • Avfallshantering och separering utförs enligt allmänna krav
  • Rivning av miljöfarligt avfall utförs av specialföretag
  • Kontroll av inbyggt material med avseende på miljöpåverkan
  • I samband med inköp av underentreprenörer och material ställs motsvarande krav på dessa
  • Gällande lagar och normer ska uppfyllas