Unika lösningar till unika kunder.

Vi är ett väletablerat och komplett byggföretag som utför alla vanligt förekommande byggarbeten vid byggentreprenader och ombyggnader. Inget jobb är för litet eller stort för oss.

Asbestsanering och asbestprovtagning

Asbest är väldigt hälsovådligt och givetvis förknippat med strikta regler och tillstånd. Vi på Agero Entreprenad AB följer givetvis till punkt och pricka samtliga riktlinjer som Arbetsmiljöverket har tagit fram. Oavsett om du är privatperson eller ett företag så kan vi hjälpa dig med asbestsanering.

Var finns asbest?

Ett av de vanligaste ställena där asbest förekommer är i badrum. Vanligast är i fix och fog men även i tjärlim och tidigare fuktspärrar. Vid rivningar av badrum lagda innan 1982 bör därför asbestprovtagning utföras. Förutom asbestsanering så utför vi även asbestprovtagning. Med andra ord hanterar vi hela processen.

Vi på Agero Entreprenad AB kan på ett säkert, och av myndigheter godkänt, sätt avlägsna och transportera bort asbest. Vi har de certifikat och kunskaper som krävs.